پولادین پارت

COM_RTG_PRODUCT_NAME : پولادین پارت

COM_RTG_PRODUCT_CODE : گیربکس شافت مستقیم ZG

COM_RTG_PRODUCT_CATEGORIES : گاردان گیربکس اصفهان

COM_RTG_PRODUCT_HINT : 8291

COM_RTG_PRODUCT_IMAGE

COM_RTG_PRODUCT_DES

گیربکس هلیکال (ZG)
ساختار اصلی این گیربکس ھا از چھار عدد چرخدنده تشکیل شده است. دنده اول بر روی سر روتور جازده می شود و سھ دنده ی دیگر داخل گیربکس یاتاقان بندی می شوند.
این گیربکس ھا به علت کوپل اجباری الکتروموتور ھنگام مونتاژ به الکتروگیربکس موسومند.
الکتروگیربکس ھای ھلیکال در صنعت کاربرد وسیعی دارند..
از مزایای این تیپ گیربکس ھا :
- راندمان بالا در حدود ٩٨ درصد
- عمر بالا در قیاس با گیربکس ھای حلزونی
- قیمت مناسب
- تعمیرات و سرویس سریع می باشد.
از معایب این تیپ گیربکس ھا :
- کوپل اجباری الکتروموتور بھ ھنگام مونتاژ.
- با توجھ بھ یک تکھ بودن روتور و دنده ورودی، ارتعاشات گیربکس بھ موتور منتقل شده و موتور زودتر مستھلک می شود.
- در صورت نیاز بھ تعویضموتور ، باید دنده ی ورودی نیز تعویضگردد کھ این کار باید توسط این مجموعه صورت پذیرد.

تذکر : معایب ذکر شده در بالا مربوط بھ نوع دو سر شافت نمی باشد.
برای رسیدن بھ دورھای کمتر از ١۶ دور بر دقیقھ باید از دو گیربکس کوپل شده بھ ھم استفاده کرد.
کاربرد :
- صنایع فولاد سازی و سنگ آھن
- پتروشیمی و صنایع شیمیایی
- محرک نوار نقاله ھا و بالابرھا
- کشنده و راھبر جرثقیل ھای سقفی
- ساخت ھمزن ھا
- صنایع غذایی شامل تولید کنندگان مواد لبنی و ...

COM_RTG_PRODUCT_META