پمپ شکلات و صنایع غذایی

COM_RTG_PRODUCT_NAME : پمپ شکلات و صنایع غذایی

COM_RTG_PRODUCT_CODE : YK & YKF

COM_RTG_PRODUCT_CATEGORIES : پمپ yildiz

COM_RTG_PRODUCT_HINT : 8989

COM_RTG_PRODUCT_IMAGE

COM_RTG_PRODUCT_PROPERTIES

پمپ ماه و ستاره :
مخصوص مواد غلیظ :
مخصوص کارخانجات صنایع غذایی :

COM_RTG_PRODUCT_CATALOG

COM_RTG_PRODUCT_META

اشتراک گذاری سایت در

آدرس : تبریز، خیابان امام - پاساژ وسکانیان - طبقه پایین همکف - پلاک 30
تلفن : 35510395 ( 41 ) 98+
دورنگار : 35510378 ( 41 ) 98+
همراه : 1892 911 914 98+

Design By : RahbordIT